Finans Tercümesi

Finans çevirisi, dil bilgisinin yanı sıra ekonomi, bankacılık, muhasebe ve diğer mali sektörlerde ileri derecede deneyim ve bilgi gerektirir. Ekonomi, muhasebe, bankacılık & finans ve işletme eğitimine ve tecrübesine sahip olan tercümanları sayesinde Langpod, farklı disiplinlere ilişkin uzmanlık ve profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Finansal Doküman türleri

 • Yatırım dokümanları, banka beyanları, kredi raporları
 • Kar – zarar raporları, bilançolar, nakit akış tabloları, muhasebe raporları, denetçi raporları, yıllık raporlar

Hukuk Tercümesi

Hukuki dokümanların çevirisi, özel hukuki terminoloji, ülkeye özgü hukuk sistemleri ve çevirisi yapılacak hukuki alan hakkında derinlemesine araştırma ve bilgi gerektirmektedir. Langpod, yasal içerikler hakkında uzun süreli deneyim ve bilgiye sahip olan tercümanları ve hukuk danışmanlarıyla olan işbirliği sayesinde en iyi ve en yüksek kalitede sonuçlar sunmaktadır.

Hukuki Doküman Türleri

 • Patent, Ticari marka ve Fikri Mülkiyet
 • Sözleşmeler
 • İş Hukuku
 • Çevre Yasası
 • Uluslararası Tahkim
 • Ticari, Bankacılık, Fikri Mülkiyet, Uluslararası Ticaret ve Şirket Davaları

Teknik Tercüme

Teknik dokümanların çevirisi, hedef dilde akıcılığın yanı sıra ilgili alan ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olunmasını da gerektirmektedir. Teknik terimlerin doğru ve tutarlı bir şekilde kullanımı oldukça önemlidir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak Langpod Çeviri Hizmetleri tarafından oluşturulan sözlükler ve diğer terminolojiler, teknik çevirilerin en yüksek kalitede yapılmasını sağlamaktadır. Kapsamlı tecrübe ve mühendislik geçmişine sahip çevirmenlerimiz sayesinde Langpod, en karmaşık teknik çeviri konularında dahi güvenebileceğiniz ortağınızdır.

Teknik Doküman Türleri

 • Kurulum ve bakım elkitapları
 • Ürün katalogları
 • Kullanıcı kılavuzları ve servis elkitapları
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
 • Standartlar & şartnameler
 • Garantiler

Teknik Çeviri Yapılan Sektörler:

 • Otomotiv
 • Telekomünikasyon
 • Uzay Teknolojileri
 • Ulaşım
 • Çevre Mühendisliği
 • Enerji
 • BT ve Yazılım
 • Üretim
 • Savunma
 • İnşaat
 • Patentler

Akademik Tercüme

Akademik

 • Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri
 • Bilimsel makaleler
 • ARGE çalışmaları  

Medikal Tercüme

Medikal (Tıbbi) Doküman Türleri

 • Tıbbi ürün kullanım kılavuzu
 • ORF (Olgu Rapor Formu)r
 • Tıbbi makale

Noter Onaylı Tercümeler

Noter Onaylı Tercüme, yine yeminli tercümanlarımız tarafından çevirisi yapılan ve ayrıca noter tarafından da onaylanan tercümelerdir. Bu tür belgeler, yasalar tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde tercüme edilir ve yeminli tercümanın imzasının ardından noter onayına sunulur.

Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme, noter tarafından yetkilendirilmiş ve çevirisi yapılan dokümanları imzalama yetkisine sahip olan profesyonel çevirmenler/tercümanlar tarafından verilen hizmeti ifade etmektedir. Yeminli tercüme hizmetleri, müşteri ve tercüman arasındaki gizliliği sağlar. Ayrıca, yeminli tercüme, müşteri bilgilerinin yetkisiz çoğaltma ve ifşasını önlemektedir. Çeviriler, gizlilik içinde işlem görür. Yeminli tercüman ise geçerli dokümanlarla dil becerilerini kanıtlayan ve noter tarafından hazırlanmış yemin belgelerini imzalayan tercümanları ifade etmektedir. Bu belgeyi imzalayan tercümanlar, hedef dile (hedef dillere) doğru çeviri yaptıklarının teminatını vermektedirler. Dokümanın yasal sorumluluğu, belgede imzası bulunan yeminli tercümana aittir. Yeminli tercümanlar, kaynak metin ve çeviri arasındaki doğruluğu ve tutarlılığı onaylamakta ve bu kapsamda yasal sorumluluk üstlenmektedir.

Sözlü Tercüme

Sözlü tercüme kapsamında ardıl çeviri hizmeti verilmektedir. Ardıl çeviri de herhangi bir teknik ekipmana ihtiyaç duyulmadan konuşmacının konuşması esnasında tercüman notlar alır ve konuşmacı durduktan sonra aktarılan ifadeleri diğer dillere tercüme eder. Ardıl tercümede konuşmacı ve tercüman sırayla konuşurlar.

Sancak Mah. Layoş Koşut Cad. 11/A Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 442 96 27 Mobil: +90 533 616 41 44 Faks: +90 312 442 96 45 E-mail: info@lang-pod.com