Sözlü tercüme kapsamında ardıl çeviri hizmeti verilmektedir. Ardıl çeviri de herhangi bir teknik ekipmana ihtiyaç duyulmadan konuşmacının konuşması esnasında tercüman notlar alır ve konuşmacı durduktan sonra aktarılan ifadeleri diğer dillere tercüme eder. Ardıl tercümede konuşmacı ve tercüman sırayla konuşurlar.

Sancak Mah. Layoş Koşut Cad. 11/A Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 442 96 27 Mobil: +90 533 616 41 44 Faks: +90 312 442 96 45 E-mail: info@lang-pod.com